VGC ondersteunt zij-instromers met terugbetaling studiegeld en extra opleidingstijd om te studeren

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert twee initiatieven om meer zij-instromers in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel voor de klas te krijgen. Zo wordt het studiegeld, van zij-instromers die een educatieve opleiding (lerarenopleiding) willen volgen, terugbetaald. Daarnaast kunnen de toekomstige leerkrachten gebruik maken van extra opleidingstijd door een vermindering van hun werkopdracht. 

Zij-instromers zijn met hun ervaring een enorme meerwaarde in het onderwijs. Met het tekort aan leerkrachten, is het nog belangrijker om in te zetten op mensen die momenteel in de privé of bij de overheid werken, maar een stap naar het onderwijs in Brussel overwegen.

Met een educatieve opleiding achter de rug, stijgt de kwaliteit in het onderwijs en geniet de leerkracht van meer toekomstperspectieven zoals de kans op een vaste benoeming. Daarom lanceert de VGC twee subsidies om gemotiveerde leerkrachten ruimte geven om de educatieve opleiding vlotter te combineren met een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Terugbetaling van studiegeld van de educatieve opleiding

Wie al aan de slag is in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en een educatieve opleiding wil volgen, kan zijn studiegeld terugbetaald krijgen door de VGC in de vorm van een subsidie. Wie in aanmerking komt, kan elk academiejaar een subsidie aanvragen ter waarde van het studiegeld van de educatieve opleiding.

Wie een subsidie ontvangt, wordt verwacht om minstens vijf jaar na het behalen van het diploma aan de slag te gaan in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Extra opleidingstijd om te studeren

Sinds september 2022 is de lerarenbonus vanuit de Vlaamse Overheid van kracht. Met deze lerarenbonus hebben leerkrachten die studeren voor een pedagogisch bekwaamheidsbewijs, recht op een vrijstelling van 2 of 3 prestatie-eenheden of lesuren met volledig behoud van loon.

De VGC biedt extra opleidingstijd door de Vlaamse lerarenbonus te verdubbelen voor leerkrachten uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Zo krijgen leerkrachten meer tijd om naast hun werkopdracht te studeren en hun diploma te behalen.

De subsidie van de extra opleidingstijd verloopt via de school. Scholen die dit engagement willen aangaan, worden hiervoor vergoed via werkingsmiddelen. Hiermee kunnen ze een vervanger aanwerven voor de niet-ingevulde uren van de studerende leerkracht.

Beide initiatieven sluiten aan bij het strategisch meerjarenplan 2022-2025 van de VGC en zijn een concrete vertaling van de noden die de leerkrachtenteams verwoordden tijdens het participatietraject van de Ronde van Brussel voor scholen in 2020.

Subsidie aanvragen kan vanaf 16 november 2022

De subsidie voor de terugbetaling van het studiegeld van de educatieve opleiding en de extra opleidingstijd, kan aangevraagd worden vanaf 16 november 2022 via het digitaal subsidieloket van de VGC (https://subsidies.vgc.be).

Het subsidiereglement, met onder andere alle voorwaarden, kan geraadpleegd worden via: https://www.leerkrachtbxl.be/ondersteuning-zij-instromers

Met vragen kan u terecht bij leerkrachtbxl@vgc.be