VGC ondersteunt ouders in financiële moeilijkheden bij de start van het schooljaar

Publicatiedatum: 
28 september 2020
De start van een nieuw schooljaar is traditioneel een dure periode voor ouders met schoolgaande kinderen. De aankoop van schoolboeken, turnkleren en –schoenen en ander schoolmateriaal kan zwaar wegen op het budget van gezinnen die het al financieel moeilijk hebben. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil deze gezinnen helpen en komt voor hen tussen in de schoolkosten.
Een groepje leerlingen lager onderwijs staan op de speelplaats. Een jongen haalt iets uit zijn boekentas / rugzak met N-logo.

De VGC kent alle Nederlandse scholen in Brussel een subsidie toe die ze kunnen inzetten om de start van het schooljaar financieel draaglijker te maken voor leerlingen uit een gezin met financiële moeilijkheden. Scholen kunnen deze leerlingen helpen bij de aankoop van schoolboeken, turnkledij en vakspecifiek lesmateriaal, zoals kappersscharen of keukenmessen. De VGC wil met de subsidie te hoge schoolkosten vermijden en elke leerling toegang geven tot kwaliteitsvol onderwijs.

Scholen die gebruik maken van het consumptiebudget engageren zich om de schoolkosten zoveel mogelijk te beperken voor alle leerlingen en de maximumfactuur te respecteren. Bovendien moeten scholen het gesprek aangaan met de ouders in financiële moeilijkheden. Samen bekijken ze of andere organisaties, zoals het OCMW of het ziekenfonds de ouders kunnen helpen.

De VGC wil met de subsidie scholen ook aanzetten om kritisch na te denken over de kost van de verplichte aankoop van schoolboeken en ander lesmateriaal. Dit was ook één van de aanbevelingen die Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (STOS) en de Vlaamse Scholierenkoepel recent nog deden. De VGC zal de Brusselse scholen ook meer concreet gaan ondersteunen rond het thema armoede en bij het uitwerken van een armoedebewust kostenbeleid. Het Onderwijscentrum Brussel gaat hiervoor begin 2021 een samenwerking aan met STOS.

Voor de tussenkomst in schoolkosten voor kwetsbare gezinnen met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft de VGC 750.000 euro gereserveerd. De VGC gebruikt hiervoor middelen van de Vlaamse overheid voor de ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen.