VGC ondersteunt ook komende maanden noodopvang op school

Publicatiedatum: 
03 december 2020
Basisscholen die de komende maanden, ook tijdens de vakantie, de opvang van hun leerlingen op school blijven garanderen, kunnen opnieuw rekenen op de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Illustratie

Tijdens de eerste lockdown heeft de VGC scholen geholpen bij de organisatie van noodopvang voor leerlingen. De VGC regelde extra locaties waar de opvang kon plaatsvinden en voorzag in een financiƫle vergoeding. Ook in de komende maanden zal de VGC kleuter- en lagere scholen die onderwijs combineren met noodopvang financieel ondersteunen.

De noodopvang is er voor leerlingen die door COVID-19 tijdelijk geen les kunnen krijgen. Tijdens de schooluren vangen ze kinderen op voor wie opvang nodig is, omdat hun ouders in een cruciale sector werken, omdat ze in een gezin met een kwetsbare thuissituatie opgroeien of omdat ervoor hen geen andere opvangoplossing is. De schoolteams staan dus in voor zowel het lesgeven als de opvang, allebei binnen strikte veiligheidsregels.

Scholen die noodopvang organiseren, kunnen een subsidie krijgen van de VGC. Die kunnen ze gebruiken om mensen in te schakelen of voor het huren van bijkomende infrastructuur om de opvang veilig te organiseren. Ook voor de bijkomende opvang die scholen tijdens de kerst- en de krokusvakantie organiseren voor hun leerlingen, kunnen ze een subsidie aanvragen.

De organisatie van de opvang gebeurt in eerste instantie door de scholen zelf, met maximale inzet van het beschikbare personeel en de schoolinfrastructuur. Scholen die de opvang niet zelf kunnen organiseren, spreken de buitenschoolse opvang als eerste partner aan. Als er dan nog nood is aan opvangplaatsen, kunnen andere lokale partners ingeschakeld worden.

De subsidie kadert binnen een project van de Vlaamse overheid. Voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel neemt de VGC de regierol op. Zo wil de VGC scholen helpen om de opvang te waarborgen van alle schoolkinderen die voorlopig niet naar de klas kunnen, maar tijdens de schooluren wel opvang nodig hebben.

De subsidie kan je aanvragen via het VGC-subsidieloket. Meer info op vgc.be.