VGC lanceert subsidieoproep voor uitrusting duaal leren

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil de Nederlandstalige onderwijsverstrekkers die duaal leren organiseren in Brussel financieel ondersteunen bij de aankoop, leasing of huur van kwaliteitsvolle uitrusting, die aansluit bij recente ontwikkelingen en innovaties.

Investeren in uitrusting draagt bij tot de kwaliteit van het onderwijs. De VGC voorziet hiervoor een budget van 112.897 EUR.  Zo kan er een krachtige en motiverende leeromgeving, en moderne vormen van leren aangeboden worden.

Om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden, is moderne apparatuur noodzakelijk. Leerlingen moeten alle kansen krijgen om de nodige competenties te verwerven en om zich makkelijker op de arbeidsmarkt te kunnen begeven na hun opleiding.

De onderwijsverstrekkers kunnen kiezen voor een aankoop, leasing of huur van:

  • Alle moderne, gespecialiseerde machines, apparatuur en gereedschappen, met een hoge stukwaarde, die maximaal aansluiten bij recente ontwikkelingen en innovaties en de samenwerking met en de voorbereiding op de werkcomponent in de bedrijven ten goede komen.
  • Eventuele werken verbonden aan de installatie en plaatsing van de machines en apparatuur.
  • Specifieke IT-uitrusting, die gerelateerd is aan en noodzakelijk is voor het werkplekleren, afgestemd op de opleiding.

De onderwijsverstrekkers kunnen hun aanvraag met grondige motivering indienen via het e-loket van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om in aanmerking te komen voor een subsidie.