VGC lanceert nieuw subsidiekader voor de renovatie van de leraarskamer

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil de Nederlandstalige scholen in Brussel ondersteunen bij de (her)inrichting van de leraarskamer. Zo kunnen scholen van de leraarskamer een kwaliteitsvolle, multifunctionele, brede en duurzame ontmoetingsplek maken.

Een goed ingerichte en uitgeruste leraarskamer draagt bij tot een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving. Het is de plek waar leerkrachten kunnen pauzeren na intense lesuren, waar ze kunnen bijpraten of ideeën uitwisselen met hun collega’s en waar ze lesvoorbereidingen of verbeterwerk kunnen doen. Daarom zijn moderne en uitgeruste leraarskamers noodzakelijk.

Leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel geven dagelijks het beste van zichzelf om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan hun leerlingen. Lesgeven in een grootstad bevat immers heel wat uitdagingen. Naast lesgeven vervullen leerkrachten ook taken die te maken hebben met onder meer administratie, begeleiding van leerlingen, en de communicatie met ouders. De VGC wil dan ook met deze oproep extra waardering opbrengen voor het beroep van leerkracht.

Scholen die interesse hebben, kunnen ten laatste op 31 augustus 2023 een aanvraag indienen op het e-loket van de VGC: subsidies.vgc.be. Scholen kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 15.000 euro. Dit bedrag wordt beperkt tot 10.000 euro indien er enkel uitrustingsmaterialen zoals tafels, kasten en stoelen worden aangekocht.