VGC investeert in kwaliteitsvolle binnenschoolse opvang in Brussel

Om aan de maatschappelijke vraag naar opvang te voldoen, organiseren 158 basisscholen in Brussel binnenschoolse opvang voor en na de schooluren, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen. Omdat kinderen recht hebben op kwalitatieve opvang die aansluit bij hun noden en om het aanbod toegankelijk en betaalbaar te houden, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) financiële ondersteuning.

De VGC voorziet 500.000 euro extra voor scholen die hun opvang op een kwaliteitsvolle manier willen uitbreiden. Momenteel maakt 85% van de basisscholen al gebruik van deze ondersteuning. De subsidie legt de nadruk op het creëren van een breed toegankelijk en betaalbaar opvangaanbod, wat zowel de samenwerking met ouders als de ontwikkeling van de kinderen bevordert.

Deze extra middelen vormen een eerste invulling van het Vlaams decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) vanuit Brussel, waarbij een belangrijke focus ligt op het stimuleren van kwaliteit. De verdubbeling van het budget voor binnenschoolse opvang ondersteunt scholen in het ontwikkelen van een nieuw beleid gericht op kwaliteitsverbetering.

Scholen krijgen de mogelijkheid om een nieuw beleid rond opvang uit te tekenen en een eigen invulling te geven aan de kwalitatieve uitbreiding. Dit kan variëren van extra begeleiders tijdens de opvang tot coaching, de ontwikkeling van een uitdagend spelaanbod, en de aankoop van materialen. Het doel is om een warm nest en extra ontplooiingskansen te creëren voor alle kinderen in de opvang.

Dankzij deze extra steun kunnen Nederlandstalige Brusselse scholen nog beter toegankelijke en betaalbare opvang bieden, met een verhoogde aandacht voor kwaliteit.