VGC investeert in extra taalondersteuning voor Brusselse studenten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert ruim 430.000 euro in taalondersteuningsprojecten voor studenten aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee. Deze projecten spelen in op de starttoets voor nieuwe studenten in de lerarenopleidingen en hebben tot doel kwetsbare studenten in de graduaatsopleidingen te helpen bij het verbeteren van hun taalvaardigheid.

Vanaf het komende academiejaar zullen jongeren die een lerarenopleiding willen volgen, verplicht een starttoets Nederlands moeten afleggen. Onlangs is gebleken dat steeds meer studenten die aan hogescholen beginnen, niet slagen voor deze toets. Studenten die aan de EhB en Odisee niet slagen, krijgen de mogelijkheid om een remediëringstraject te volgen aan de hogeschool. Vanaf volgend academiejaar wordt deze remediering verplicht voor studenten van de lerarenopleidingen die een onvoldoende scoren op de taaltoets.

Dankzij de verplichte starttoets krijgen de hogescholen een beter beeld van het taalniveau van de nieuwe studenten. Met behulp van deze taalondersteuningsprojecten kunnen de hogescholen beter inspelen op mogelijke tekortkomingen en studenten gericht helpen tijdens hun studie.

In de afgelopen jaren hebben EhB en Odisee al meer dan 200 studenten uit de lerarenopleidingen en bijna 300 studenten uit verschillende graduaatsopleidingen geholpen met taalondersteuning. Dit varieert van individuele begeleiding op maat van de student en de opleiding, tot workshops en oefeningen waarbij studenten samenwerken aan reflectieverslagen of andere teksten.

Dat de taalondersteuning werkt, blijkt uit de studievoortgang van de studenten. De meerderheid van de studenten die taalondersteuning ontvangt, behaalt hun diploma binnen de normale studieduur.

De taalondersteuning beperkt zich niet alleen tot studenten, maar ook docenten worden hierbij betrokken. In overleg met opleidingshoofden wordt gekeken hoe de ondersteuning zo goed mogelijk kan aansluiten bij de vakken en het curriculum. Door docenten te leren hoe ze hun lessen taalkrachtiger kunnen maken, wordt de impact van de ondersteuning uitgebreid naar alle studenten.