VGC investeert in campus GO! basisschool Zavelberg

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voorziet 7,5 miljoen euro voor een nieuw schoolgebouw met geïntegreerd kinderdagverblijf.

Het bouwdossier van de GO! Basisschool Zavelberg aan het Oscar Ruelensplein in Sint-Agatha-Berchem ontstond in 2020. De geplande, uitgebreide renovatie- en nieuwbouwwerken zijn een oplossing op maat voor een aantal knelpunten : de sluiting en overname van de Openveld vestiging van de gemeentelijke basisschool De Knapzak, de bouwvallige staat van het kinderdagverblijf ’t Zandlopertje en de nood aan bijkomende plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs.

Ondersteund door de VGC werkt het GO! aan een Design&Build programma waarin de huidige basisschool grondig wordt gerenoveerd, het kinderdagverblijf wordt gesloopt en een nieuwbouw voor de basisschool met geïntegreerd kinderdagverblijf en turnzaal wordt gebouwd. De basisschool kan zo uitbreiden tot een capaciteit van 440 leerlingen basisonderwijs en het kinderdagverblijf tot 54 kindplaatsen.

De nieuwbouw krijgt vorm als compact passiefgebouw, in beton en staalstructuur en is, dankzij investeringen in een volledige warmtekrachtkoppeling, toekomstgericht. Het ontwerp laat innovatie en variatie toe in de pedagogie van de basisschool en het kinderdagverblijf. Openstelling tijdens en na de schooluren wordt mogelijk gemaakt dank zij een slim ontwerp van de deelfuncties en domotica.

Met de subsidie van de VGC van 7.425.000 euro kan het GO! het Design&Build toekennen en een bouwvergunning laten aanvragen. De start van de werken is gepland in het voorjaar van 2023 en het einde van de renovatie- en nieuwbouwwerken is voorzien in 2024.