VGC investeert 2 miljoen voor ondersteuning van jongeren in een kwetsbare situatie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) start met een ondersteuningsproject voor jongeren in een kwetsbare situatie in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Voor vijf Brusselse scholen wordt van dit jaar tot 2023 een totaal subsidiebedrag van 2.143.000 euro vrijgemaakt.

Voor jongeren van middelbare schoolleeftijd, met gedragsmoeilijkheden op school, voor wie het schools traject dreigt vast te lopen of reeds vastgelopen is, kiest de VGC ervoor om een geïntegreerde werking uit te bouwen tussen Onderwijs en Welzijn en een gerichte aanpak op te zetten voor de begeleiding en ondersteuning van deze jongeren op de campus zelf.

Deze begeleiding, ondersteuning en waar nodig professionele hulpverlening moet ertoe leiden het positief gedrag op school te versterken, een positief schoolklimaat te bevorderen en uitsluiting en uitval te verminderen.  

Vijf scholen van het Nederlandstalig in Brussel gaan van start met het ondersteuningsproject. Zowel de jongeren als de scholen worden maximaal ondersteund om te zorgen dat jongeren opnieuw onderwijs kunnen volgen.

De subsidie werd toegekend aan volgende 5 scholen:  Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck, GO! Atheneum Emanuel Hiel (i.s.m. GO! Technisch Atheneum Victor Horta), GO! Technisch Atheneum Zavelenberg, Don Bosco Technisch Instituut en Sint-Guido-Instituut. In 2021 krijgen deze scholen elk 134.600 euro, en in 2022 en 2023 telkens 147.000 euro per jaar en per school.

Tegen het eind van 2021 maken de 5 scholen een concreet plan van aanpak op maat van de doelgroep en op maat van de school, voor de inzet van de voorziene middelen.