VGC investeert 1 miljoen euro in Nederlands in Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft met het Huis van het Nederlands Brussel (het Huis) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de komende vijf jaar. Het Huis ontvangt meer dan een miljoen euro om het Nederlands in Brussel te ondersteunen bij een volwassen doelpubliek. Daarnaast leren natuurlijk ook nog tienduizenden kinderen en jongeren van wie de thuistaal niet het Nederlands is, Nederlands op de Nederlandstalige scholen in het Brussels gewest.

De VGC erkent met deze samenwerkingsovereenkomst het Huis als belangrijke partner in het beleid rond Nederlands leren, oefenen en gebruiken voor volwassenen, in een meertalig Brussel. Voor deze doelstellingen is het Huis de regisseur, organisator en ondersteuner van en voor de Nederlandstalige onderwijs- en opleidingsinstellingen voor volwassenen en de Nederlandstalige organisaties, en in tweede orde ook voor bedrijven en andere overheden.

Enkele kerncijfers geven het belang aan van het Brussels Huis, dat 85 medewerkers telt: in 2020 vonden 14.738 mensen de weg naar het Huis van het Nederlands Brussel. De medewerkers hebben dat jaar 2.400 mensen getest op hun cognitieve vaardigheden, van 7.477 mensen een inschatting gemaakt van hun taalniveau Nederlands en 10.771 mensen geadviseerd over hoe en waar ze best Nederlands kunnen leren. Het Huis heeft 9.229 bezoekers aangemeld voor een taalcursus en 6.526 personen ingeschreven bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of Basiseducatie (CBE). Er werden in het Huis vorig jaar ook 2.149 testen afgenomen bij mensen die voor diverse doeleinden een attest van Nederlandse taalkennis nodig hadden. Daarnaast organiseert en ondersteunt het Huis ook nog tal van initiatieven om Nederlands te oefenen en conversatietafels Nederlands.

De komende vijf jaar zullen de VGC en het Huis rond vijf grote pijlers werken. Eerst en vooral regisseert het Huis het Brussels aanbod voor Nederlands als tweede taal, waakt het over de kwaliteit daarvan en ontwikkelt het nieuwe initiatieven op maat van de Brusselse context waarin de cursisten les volgen. Het Huis zal verder organisaties uit ons Nederlandstalig netwerk en in tweede orde ook Brusselse bedrijven en overheden die hun werking willen openstellen voor een meertalig publiek, begeleiden. Voor het aanbieden van een Nederlandstalige dienstverlening levert het Huis een aanbod op maat aan.

Het Huis krijgt ten derde de opdracht om meer oefenplekken Nederlands te organiseren, stimuleren en ondersteunen, zowel fysiek als digitaal. Verder dient het Huis ook het Nederlands in een meertalig Brussel te promoten als hefboom voor maatschappelijke en socio-economische participatie. Daarbij dient het organisaties, instellingen, bedrijven en openbare diensten te ondersteunen. Tenslotte zal het Huis samen met de VGC een visie op meertaligheid ontwikkelen en experimenten opzetten die tonen hoe meertaligheid helpt bij verdere taalverwerving.

Doelstellingen voor 2021

Voor het lopende jaar 2021 zal het Huis volop de kaart van de digitalisering trekken, zowel voor de screening en oriëntering van kandidaat-cursisten NT2, als bij de leer- en oefenmogelijkheden Nederlands. Met deze verbinding van digitale tools en fysieke acties dient het taalleren sterker te worden en nieuwe mogelijkheden te creëren op de werk- en opleidingsvloer.

Dit jaar nog start het Huis ook met taalondersteuning in drie instellingen voor deeltijds kunstonderwijs: DKO Brussel, DKO Sint-Lukas en DKO Sint-Pieters Woluwe.

Het Huis zal verder vragen en noden onderzoeken over Nederlands leren en oefenen voor kwetsbare jongeren. Daarvoor wordt samengewerkt met secundaire scholen (DBSO, BSO, TSO en OKAN), ondersteuners van het Onderwijscentrum Brussel  en vzw Abrusco, een organisatie die jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs coacht, informeert en begeleidt. Samen ontwikkelen ze nieuwe initiatieven om de jongeren te versterken vanaf het schooljaar 2021-2022 en hun kansen op een succesvolle opleiding en op de arbeidsmarkt te vergroten.

De coaching ‘Nederlands op de werkvloer‘ wordt dit jaar gedigitaliseerd voor de initiatieven buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Er komt ook een vormingsaanbod voor Brusselse hulp- en zorgverleners en taalbeleidsondersteuning in het CAW Brussel.

Daarnaast blijft het Huis de koepels van het sociaal-cultureel werk begeleiden in hun ondersteuning van de lokale afdelingen bij het gebruik van het Nederlands en het slaan van bruggen naar het Nederlandstalig netwerk. Het Huis zorgt ook voor oefenkansen Nederlands binnen die lokale afdelingen en voor instapacties die het Nederlands promoten.

Het Huis gaat dit jaar ook samenwerkingen met gemeenten vereenvoudigen, via een instapaanbod om medewerkers te sensibiliseren, via een aanbod op maat dat Nederlands leren en oefenen op de werkvloer combineert en via trajecten taalbeleidsondersteuning, met screening en oriëntering van het personeel en ruime oefenkansen.

Nog dit jaar zet het Huis extra in op het aanbieden van oefenkansen Nederlands. Zo worden de wekelijkse Babbelut-conversatietafels gedigitaliseerd en krijgen Brusselse organisaties die zelf digitale conversatietafels organiseren bijkomende ondersteuning.

Tenslotte wordt het project Nederlands voor Ouders gedigitaliseerd. Hierbij ondersteunt het Huis teams en ouders in het gebruiken en oefenen van Nederlands in Nederlandstalige kinderdagverblijven en in het Nederlandstalig onderwijs. Samen met de centra voor volwassenenonderwijs onderzoekt het Huis een mogelijke uitbreiding van verschillende modules voor ouders om Nederlands te leren op scholen.