VGC blijft tweetalige lerarenopleiding in Brussel ondersteunen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert de tweetalige lerarenopleiding van de Erasmushogeschool (EhB) en Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) verder met 125.000 euro. De opleiding zal volgend academiejaar ook worden toegepast in de trajecten van zij-instromers en de bacheloropleidingen voor kleuter- en secundair onderwijs.

Al sinds 2016 werken de EhB en HEFF samen in de uitwerking van een tweetalige lerarenopleiding. Het doel van de samenwerking was leerkrachten tweetalig in het Nederlands en het Frans op te leiden en hen voor te bereiden op zowel het Nederlandstalig als het Franstalig onderwijs op het vlak van taalvaardigheid, didactieken, formele vereisten, etc.

De subsidie die de VGC uittrekt zal er ook toe bijdragen om de tweetalige opleiding tot leerkracht ook toe te passen in andere trajecten van de betrokken hogescholen: de trajecten van de bacheloropleidingen voor het kleuter- en het secundair onderwijs, en de trajecten voor zij-instromers in de opleiding. Zij-instromers zijn kandidaat-leerkrachten die vanuit een ander beroep de overstap naar het onderwijs willen maken.