VGC blijft investeren in tolken in Nederlandstalig onderwijs Brussel

Wil je als school tolken inschakelen om te helpen bij gesprekken met ouders? Dankzij een tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, betaal je als Nederlandstalige school in Brussel een voordeeltarief van vijf euro per tolkuur van vzw Brussel Onthaal. De VGC trekt hiervoor 15.000 euro uit in 2022. Door de communicatie met ouders te versterken, verbetert de begeleiding van de leerlingen, zowel thuis als op school.

Goede communicatie tussen ouders en school is van groot belang in de schoolloopbaan van kinderen. Daarbij gaat het soms om gesprekken met gevoelige of complexe onderwerpen, of gesprekken met verstrekkende gevolgen. Schooltaal en de taal van de ouders sluiten niet altijd op elkaar aan. Het inzetten van tolken kan helpen om het gesprek kwalitatiever, genuanceerder en effectiever te laten verlopen.

In 2021 trok de VGC 11.000 euro uit om tolkbeurten voor scholen goedkoper te maken. In de periode maart-december 2021 zijn er ongeveer 500 tolkbeurten aangevraagd door scholen en CLB’s.

In 2022 zet de VGC het voordeeltarief van vijf euro per tolkuur voor scholen verder en neemt het verschil met de reële kostprijs voor haar rekening. Daarvoor trekt ze 15.000 euro uit.

Vzw Brussel Onthaal

De partner van de VGC voor tolkbeurten is vzw Brussel Onthaal. Dat is de Nederlandstalige decentrale sociaal vertaal- en tolkendienst voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Vzw Brussel Onthaal zet opgeleide tolken in om ter plaatse te tolken, telefonisch te tolken en online te tolken.

Tarieven

Onderwijsinstellingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen, dankzij een tussenkomst van de VGC, tolken inschakelen van vzw Brussel Onthaal voor slechts vijf euro per uur. Dit sterk gereduceerd tarief verlaagt de drempel om tolken in te zetten bij moeilijke of complexe gesprekken.

Scholen uit het basisonderwijs, secundair onderwijs, de CLB’s en de centra voor volwassenenonderwijs kunnen gebruik maken van dit voordeeltarief.

Interesse?

Scholen die interesse hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met vzw Onthaal Brussel: https://www.sociaalvertaalbureau.be/