VGC-beleidsverklaring 2018-2019

Publicatiedatum: 
19 september 2018
Op 19 september 2018 stelde het VGC-College zijn beleidsverklaring 2017-2018 voor. In die beleidsverklaring zetten de drie VGC-collegeleden de belangrijkste nieuwe initiatieven en beleidsacties voor het volgende werkjaar in de schijnwerpers. Welke acties staan er op stapel voor onderwijs en vorming?