Vernieuwde en uitgebreide basisschool Angelus in Schaarbeek geopend

In Schaarbeek is het nieuwe schoolgebouw voor basisschool Angelusinstituut plechtig geopend. Het nieuwe gebouw laat toe de capaciteit van de school met 200 plaatsen uit te breiden tot 440 leerlingen. De school, op de grens van Schaarbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe, kende de voorbije jaren een grote druk op de capaciteit, die nu verlicht wordt.

In 2016 liet de vzw Sint-Goedele Brussel de plannen opmaken voor het nieuwe schoolgebouw. Het oude gebouw was te klein geworden om alle geïnteresseerde leerlingen een plaats te bieden en beschikte ook niet over een eigen sanitaire ruimte, een turnzaal en een refter. De leerlingen moesten daarvoor de faciliteiten van de Franstalige zusterschool gebruiken.

De capaciteit van de school wordt met de nieuwbouw verdubbeld met 200 plaatsen. De school kan nu 440 leerlingen huisvesten. In het project is ook een kinderdagverblijf opgenomen, Toverbos. De totale kost voor de school en de crèche bedraagt 7,3 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) draagt 3,62 miljoen euro bij en de Vlaamse Gemeenschap 2,75 miljoen euro.

Aangezien de oude gebouwen afgebroken werden, moesten de leerlingen tijdens de werken een ander onderkomen krijgen. Daarvoor kende de VGC eveneens subsidies toe voor het plaatsen en huren van 22 modulaire units en sanitair op de schoolsite.

Na de afbraakwerken werd er een nieuw gebouw gezet van drie verdiepingen, twee bovengrondse en een ondergrondse. In de kelder bevinden zich de sportzaal, een berging, kleedruimtes en de fietsenstalling. Op het gelijkvloers ligt het onthaal en het kinderdagverblijf, de kleuterklassen en een sanitaire ruimte. De eerste verdieping werd ingericht met enkele kleuterklassen, klassen voor de lagere schoolleerlingen, ateliers, sanitair en een refter met keuken. Op de tweede verdieping bevinden zich nog klassen voor de lagere school, zorglokalen en lokalen voor administratie, personeel en directie. Het schoolgebouw beschikt ook over een terras op de eerste en tweede verdieping. Naast het nieuwe gebouw werd ook de volledige buitenruimte aangelegd, met een nieuwe overdekte en buitenspeelruimte. De VGC trok 100.000 euro extra uit voor de inrichting van de speelplaats.

Het gebouw heeft een eenvoudige en sobere uitstraling, mede door het gebruik van duurzame, onderhoudsarme en eerlijke materialen. Bijkomende behandelingen en geschilderde afwerkingen werden bewust vermeden om ook in de toekomst het onderhoud te beperken.

Het schoolgebouw maakt een nauwe samenwerking mogelijk met kinderdagverblijf Toverbos. Met het concept Educare verloopt de overgang tussen kinderopvang en kleuterschool op een zachte en warme manier.

Bij de werken aan de nieuwbouw werd de hoofdingang verplaatst naar de wandel- en fietsweg langs de E40. Op die manier wordt de schoolomgeving veiliger en groener. Na het bekomen van de bouwvergunning , gingen de werken in 2019 van start. De leerlingen en de peuters konden in 2021 de nieuwe gebouwen betrekken.