Uitgebreide basisschool Boodschapinstituut Schaarbeek geopend

Woensdag 20 oktober 2021 werd de gerenoveerde en uitgebreide basisschool Boodschapinstituut in Schaarbeek officieel geopend. De school krijgt nu een dubbele capaciteit, tot 440 plaatsen.

Voor de renovatie combineerde de vzw Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten (KatOBA) het bestaande schoolgebouw met het aangrenzende vrijgekomen kloostergebouw van de zusters Annuntiaten in de Jan Stobbaertslaan in Schaarbeek. Het congregatiebestuur van de Annuntiaten in Heverlee verkocht het gebouw in Schaarbeek aan het schoolbestuur. Dat kloostergebouw met een nuttige vloeroppervlakte van 1.200 m² was zeer geschikt om gerenoveerd te worden tot schoolgebouw, in combinatie met de renovatiewerken die ook aan het schoolgebouw dienden te gebeuren.

De renovatie van beide gebouwen biedt bovendien de gelegenheid om de capaciteit van de basisschool te verdubbelen tot 440 plaatsen.

De VGC subsidieert de renovatie voor het Boodschapinstituut met 330.000 euro. Daarnaast kon KatOBA nog een beroep doen op 1,1 miljoen euro capaciteitssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap en ongeveer 2 miljoen euro via AGION voor de aankoop van en werken aan het klooster via AGION.

Na de aankoop van het klooster in 2016 stelde KatOBA het architectenbureau ZAmpone architectuur aan om een volwaardige dubbele basisschool te ontwerpen. Drie jaar geleden werd daarvoor officieel de eerste steen gelegd.

De bouwwerken werden opgedeeld in drie fases. Eerst werd het klooster omgevormd tot schoolgebouw met moderne klaslokalen en polyvalente ruimtes. De school kreeg dan een nieuwe hoofdingang in de Jan Stobbaertslaan. Bij de tweede fase werd het huidige schoolgebouw aangepakt. De derde fase staat gepland voor de zomer van 2022. Dan bouwt het schoolbestuur een nieuw sanitair blok en krijgt de sportzaal een forse uitbreiding.