Tweetalige lerarenopleiding krijgt koninklijke waardering

Publicatiedatum: 
17 mei 2018
Op 17 mei bezocht Koning Filip het project ‘Tweetalige lerarenopleiding’ van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF). Beide Brusselse lerarenopleidingen toonden hem tweetalige activiteiten die hun studenten samen hadden voorbereid.
Bezoek koning Filip

Samenwerking tonen

Koning Filip zag studenten van beide lerarenopkleidingen aan het werk tijdens een les aan leerlingen van het vierde leerjaar van de Nederlandstalige Leidstarschool én de leerlingen Franstalige Tivolischool.

De koning werd ontvangen door de voorzitters en directeuren van beide lerarenopleidingen. Vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die het project financieel steunt, was VGC-collegevoorzitter Guy Vanhengel aanwezig.

Tandemwerking in de lerarenopleiding

De lerarenopleidingen van de Brusselse hogescholen EhB en HEFF werken intensief samen. Ze willen hun studenten nog beter voorbereiden op de grootstedelijke Brusselse context, die meertalig en divers is.

EhB en HEFF-studenten vormen tandems: een of meerdere studenten van EhB en een of meerdere studenten van HEFF gaan doorheen de opleiding samen aan de slag. Dat is niet alleen bevorderlijk voor hun kennis van de andere landstaal. Ze leren zo ook bij over de onderwijssystemen en elkaars onderwijscultuur.

 

 

Fotogalerij 
Bezoek koning Filip