Triptiek en VGC bundelen krachten om schooluitval tegen te gaan en versterken KANS

In de strijd tegen schooluitval in Brussel hebben de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en Triptiek vzw de handen ineengeslagen. Met een gezamenlijke investering van 75.000 euro richten ze zich op het versterken van het cruciale meldpunt genaamd KANS Centraal Meldpunt Brussel. Dit platform speelt een essentiële rol bij het ondersteunen van Brusselse leerlingen in moeilijkheden, waardoor ze gemotiveerd blijven om hun scholing voort te zetten.

De samenwerking tussen de VGC en Triptiek vzw is een reactie op een dreigende verzwakking van het uitgebreide netwerk tegen schooluitval in Brussel, als gevolg van een verschuiving van middelen door de Vlaamse overheid. De rol van KANS is van onschatbare waarde in de strijd tegen spijbelen en schooluitval. Leerlingen en ouders vinden hier een luisterend oor en ondersteuning bij problemen met schoolmoeheid en spijbelen. Voor elke individuele leerling, zowel uit het basis- als het secundair onderwijs, wordt een traject op maat uitgestippeld om hen alle kansen te bieden en weer te laten aansluiten bij het schoolgebeuren, op weg naar een diploma of getuigschrift.

Triptiek vzw, een samenwerkingsverband van de drie Brusselse Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), richt zich voornamelijk op het versterken van de kwaliteit van het netwerk van onderwijspartners. Door nauwe samenwerking willen ze zoveel mogelijk leerlingen ondersteunen. De gezamenlijke inspanning van VGC en Triptiek vzw benadrukt het belang van samenwerking en investeringen in projecten die een positieve impact hebben op de toekomst van de Brusselse jeugd.