Tien miljoen voor het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel

De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de inrichtende machten zetten met een totale investering van tien miljoen euro hun schouders onder een infrastructuurplan dat de pijnpunten in het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel wil wegwerken. Er komen investeringen in de academies van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters Woluwe, Etterbeek, Jette en Schaarbeek.

De Nederlandstalige academies voor Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten, het deeltijds kunstonderwijs in Brussel, zijn een verlengstuk van het succesvolle Nederlandstalig onderwijsverhaal in de hoofdstad. Terwijl deze academies met een hoge emancipatorische waarde steeds populairder werden, namen ook hun noden en behoeften op het vlak van infrastructuur toe.

Naast haar voluntaristisch investeringsbeleid om bijkomende plaatsen te creëren in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs, zet de VGC nu ook haar expertise en investeringsmiddelen in om academies te helpen om hun infrastructuurdromen waar te maken. De VGC trekt hiervoor 5.000.000 euro uit.

De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt vanuit haar Brusselbeleid en het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht”, de realisatie van dit infrastructuurplan. Zij zal via een subsidiebesluit aan de VGC een bijkomende investeringsenveloppe toekennen van 3.000.000 euro om de weerhouden gezamenlijke dossiers te realiseren.

Samen met de inspanning die de schoolbesturen leveren, stijgt het investeringsbedrag tot tien miljoen euro.

5 infrastructuurdossiers voor 6 Nederlandstalige academies

 1. Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord in Sint-Agatha-Berchem
  Deze academie heeft al enige tijd te kampen met een lokalentekort. Bovendien moet de academie na het huidige schooljaar de leslokalen in Groot-Bijgaarden verlaten. Een tijdelijke infrastructuur wordt momenteel ingericht in het gebouw van het kinderdagverblijf ’t Zandkasteeltje op de Unesco-site van het GO! in Koekelberg.
  Ondersteund door de VGC en de Vlaamse Gemeenschap werkt de gemeente Sint-Agatha-Berchem aan een definitieve oplossing. Er is een terrein beschikbaar aan de Dr. Charles Leemanstraat, dat grenst aan de bestaande hoofdvestigingsplaats van de academie, waar een nieuw, losstaand schoolgebouw zal worden opgetrokken.
 2. Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Nederlandstalige basisschool Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe
  Op de hoofdvestigingsplaats van de Academie in de Henri Vandermaelenstraat is er nood aan geschikte ruimten voor lessen en groepslessen voor de studierichtingen Woord-Muziek-Instrument-Musiceren en aan een ruimte voor directie- en administratieve functies. Daarnaast wil de Gemeentelijke Basisschool Stokkel, die op dezelfde site ligt, een modulaire polyvalente ruimte vervangen die gebruikt wordt door het gewoon basisonderwijs. De gesprekken met de gemeente zijn opgestart.
 3. GO! Muziekacademie ‘Chopin’ en GO! Academie Beeldende kunsten RHoK in Etterbeek
  Het gebouw van de Muziekacademie ‘Chopin’ in de Oudergemlaan is na vele jaren uitgeleefd. Daarnaast wil het RHoK, de GO! Academie voor Beeldende Kunsten in de Edouard de Thibaultlaan, zich herorganiseren. De VGC, de Vlaamse Gemeenschap en GO! Scholengroep Brussel willen dit dossier prioritair aanpakken en werken aan een oplossing voor beide academies.
 4. Gemeentelijke Academie Muziek-Woord-Dans in Jette
  Ook hier is de hoofdvestigingsplaats van de muziekacademie in onaangepaste lokalen gehuisvest. Een reorganisatie met aangepaste klaslokalen en concertruimten wordt onderzocht. Dit dossier zal gecombineerd worden met het dossier van de kleuterafdeling van de gemeentelijke basisschool Van Asbroeck, waarvan de oude paviljoenen aan vervanging toe zijn. Het dossier is in volle ontwikkeling en de gesprekken met de gemeente zijn opgestart.
 5. GO! Muziekacademie ‘Fiocco’ in Schaarbeek
  De gevels van de statige herenhuizen van de hoofdafdeling aan de Lambertmontlaan zijn aan renovatie toe, net zoals het sanitair. Hoewel deze werken aan de academie eerder beperkt zijn, zijn ze belangrijk om de veiligheid van de gebruikers en de bouwfysische kwaliteit van de infrastructuur voor de jaren die komen te verzekeren.

Infrastructuurplan Nederlandstalige academies in Brussel 2021-2025