Technisch Instituut Don Bosco Woluwe breidt uit

Met een subsidiebelofte van 650.000 EUR van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kan het Technisch Instituut Don Bosco in Woluwe haar uitbreidingsplannen technisch onderwijs opstarten.

Het Technisch Instituut Don Bosco aan de Guldendallaan te Sint-Pieters-Woluwe, is een secundaire school in volle ontwikkeling. Ondersteund door de VGC en in overleg met de Taskforce Capaciteit Brussel, werkt het schoolbestuur vzw Don Bosco Onderwijscentrum aan een uitgebreid studieaanbod met capaciteitsuitbreiding.

Het aantal plaatsen in het voltijds secundair onderwijs zal vanaf het schooljaar 2023-2024 worden verhoogd, om een bijkomende capaciteit van 350 plaatsen te realiseren – voornamelijk in de brede eerste graad A-stroom en B-stroom.

Om de toenemende capaciteitsdruk in het Nederlandstalig secundair onderwijs op te vangen, keurde de VGC een subsidie-engagement goed van 650.000 EUR voor capaciteitsuitbreiding. Samen met de verwachte Vlaamse middelen, zoals voorgesteld door de Taskforce capaciteit Brussel, kan de school een grondige renovatie doen van het bestaande schoolgebouw aan de Guldendallaan.

Vooral de tweede en derde verdieping worden aangepakt en omgevormd tot flexibele leeromgevingen, waarin zowel lesruimtes als wetenschap- en techniek-ruimten ingepland worden.