Teach For Brussels breidt project zij-instromers uit

Het project ‘Teach for Brussels’ heeft tijdens haar eerste jaar actief bijgedragen aan het verminderen van het lerarentekort in het secundair onderwijs in Brussel. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) trekt daarom opnieuw een subsidiebedrag uit van 120.000 euro voor het project. Daarbovenop wordt het komende jaar onderzocht of het project kan worden uitgebreid naar het lager onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en Odisee Brussel.

‘Teach for Brussels’ is een project van de vzw ‘Teach for Belgium’ en de VGC om zij-instromers warm te maken voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs en zo het lerarentekort terug te dringen. Zij-instromers zijn actief in andere sectoren dan het onderwijs en kunnen een belangrijke meerwaarde bieden als leerkracht, vooral bij knelpuntvakken zoals STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), Frans en Nederlands.

Tien kandidaten stapten vorig jaar mee in het project. Als voorbereiding op hun overstap werden ze intensief gecoacht, voor ze in september vorig jaar aan de slag gingen als leerkracht. Zij krijgen gedurende twee jaar na hun start een intensieve begeleiding.

De positieve resultaten zetten de VGC ertoe aan om het project ‘Teach for Brussels’ verder te zetten en uit te breiden. Voor 2021 is het doel om opnieuw 10 leerkrachten te laten instromen in het secundair onderwijs. Er wordt ook onderzocht of het initiatief uitgebreid kan worden naar het lager onderwijs. Het Onderwijscentrum Brussel zal zijn band met ‘Teach for Brussels’ verstevigen en verder bijdragen aan de relevante initiatieven en vormingen bij ‘Teach for Belgium’. ‘Teach for Brussels’ is gericht op de beide onderwijsgemeenschappen en gaat ook op zoek naar meer verbindingen tussen het Franstalige en het Nederlandstalige onderwijs in Brussel.