Tandemproject van de Brusselse tweetalige lerarenopleiding lager onderwijs gestart

Publicatiedatum: 
05 oktober 2017
De lerarenopleidingen lager onderwijs van Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF) werken vanaf schooljaar 2017-2018 samen om studenten hun diploma te laten behalen in zowel het Nederlandstalige als Franstalige onderwijs. De VGC is de trekker van dit taaloverschrijdende project.
Studenten van de tweelarige lerarenopleiding

Woensdagochtend 4 oktober 2017 is het tandemproject van de tweetalige lerarenopleiding van het lager onderwijs van start gegaan.

Een 90-tal Franstalige en Nederlandstalige studenten hebben elkaar via diverse activiteiten leren kennen. Daarbij zullen ze, doorheen het academiejaar, in tandem een betere kennis opdoen van de andere landstaal en van de grootstedelijke context waarin ze later zullen werken.

Eens afgestudeerd, kunnen ze als meertalige leerkracht beter inspelen op de leefwereld en de noden van hun toekomstige leerlingen.

Meer info