Talentboost Zomer 2023: een verrijkende ervaring voor taal en talent

Talentboost Zomer vond plaats van 3 juli 2023 tot en met 28 juli 2023. Gedurende deze periode organiseerde het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de 18de keer een vakantieaanbod voor anderstalige nieuwkomers en kinderen met een andere thuistaal die moeite hebben met het Nederlands. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar, afkomstig uit 28 verschillende landen, kregen de kans om al spelend Nederlands te leren.

Met "Al spelend Nederlands leren" als rode draad, bood Talentboost een prikkelend en kwaliteitsvol activiteitenaanbod aan, met als doel maximale ontwikkelings-, speel- en interactiekansen te creëren. De begeleiders waren sterk in taalstimulerende vaardigheden en werkten via taalprikkels, het creëren van spreekkansen en aan de mondelinge taalvaardigheid van de kinderen. Tijdens de activiteiten werd het Nederlands gehanteerd als instructietaal, speltaal, vrijetijdstaal, omgevingstaal en knuffeltaal, terwijl er tegelijkertijd ruimte werd gecreëerd voor meertaligheid en de thuistaal van de leerlingen.

Daarnaast werden de kinderen verwelkomd in het STEM LABxl in de Marcqstraat, waar ze konden deelnemen aan Lego Education-activiteiten die bijdroegen aan hun taalontwikkeling, speelse leerervaringen, wereldverkenning, probleemoplossing, wiskunde, coderen en programmeren. Bovendien werden er workshops aangeboden, zoals verhalen vertellen en koken, verzorgd door de onderwijsondersteuners van het OCB.

Talentboost werkte ook samen met verschillende Brusselse partners, waaronder de bibliotheek van Koekelberg, Debateville, de VGC-sportdienst en Belgian Chocolate Village, om het aanbod voor de kinderen nog verder te verrijken.

Ouders werden actief betrokken bij Talentboost en werden uitgenodigd voor infomomenten over meertalig opvoeden en over de mogelijkheden voor hun kinderen om ook tijdens het schooljaar deel te nemen aan Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten.

Talentboost Zomer 2023 was een geweldige gelegenheid voor kinderen om hun taalvaardigheid en talenten te ontwikkelen en een verrijkende ervaring te beleven.

Ontdek meer over Talentboost op onderwijscentrumbrussel.be/projecten/talentboost