'Talent for Teaching' laat leerlingen secundair onderwijs proeven van een job als leerkracht

Met het project ‘Talent for Teaching’ laat de Vlaamse Gemeenschapscommissie scholieren uit de derde graad secundair onderwijs proeven van lesgeven in het basisonderwijs of in de eerste graad van het secundair. 60 leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel gaan ermee aan de slag!

In het schooljaar 2022-2023 nemen 8 scholen deel, met in totaal 60 deelnemende leerlingen. Dat kan gaan om scholieren die al overtuigd zijn dat ze leraar willen worden en willen weten welke leeftijd of vakgebied hen het meest ligt, tot scholieren die eens willen zien of leerkracht worden iets voor hen is.

Die leerlingen, die dus interesse hebben in een lerarenopleiding, proeven tijdens minstens acht lesmomenten gespreid over minimaal zes weken van het lerarenberoep.  Natuurlijk worden de deelnemers aan het proefproject niet zomaar voor de leeuwen geworpen. De deelnemers beginnen als assisterende co-teacher in een nabijgelegen basisschool of in de eerste graad van hun eigen school. Het project wordt stap per stap opgebouwd. De leerlingen starten met schaduw- of observeermomenten om langzamerhand te evolueren naar co-teachen. Daarbij geven zij dan zelf een deel van de les, of begeleiden ze een kleiner groepje leerlingen van de klas.

De leerlingen krijgen ook feedback, zowel van hun eigen leerkracht of leerlingbegeleider als van de leerkracht in wiens klas ze terechtkomen. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) voorziet ook in ondersteuning om het project uit te werken samen met de school. Scholen die aan het project willen deelnemen, krijgen ook een draaiboek en inspiratiedocumenten aangereikt, naast een didactisch startpakket gericht op de leerling-leerkrachten.

Daarnaast krijgen de deelnemers aan het proefproject ook een beter inzicht in de lerarenopleiding. Per secundaire school die met tien leerlingen aan het proefproject deelneemt, komen er twee studenten van EHB en Odisee aan de aspirant-leerkrachten uitleg geven over de lerarenopleiding in hun hogeschool en vragen van de leerlingen beantwoorden. Na afloop van de stages volgt er nazorg, enerzijds door de uitsturende en de ontvangende school en anderzijds door de lerarenopleidingen, die via hun studenten de contacten met de scholieren blijven behouden.  

Secundaire scholen die in het schooljaar 2023-2024 aan het project willen deelnemen, kunnen meer informatie aanvragen viaonderwijscentrumbrussel@vgc.be