Synchroon internetonderwijs via Bednet

Publicatiedatum: 
25 augustus 2017
Heeft u leerlingen in uw klas die tijdelijk niet naar school kunnen? Bednet staat klaar om te zorgen dat deze leerlingen toch de lessen kunnen blijven volgen en contact houden met hun klasgenootjes.
Bednet

Bednet is gratis voor zowel de ouders van de leerling als voor de school. Bednet zorgt voor een computer, internet en begeleiding.

Leerlingen vanaf 5 jaar die vaak of lang afwezig zijn door ziekte, ongeval of bevallingsverlof komen in aanmerking. Voorwaarde is dat de leerling Bednet minstens een maand (al dan niet aansluitend) zal gebruiken tijdens het schooljaar en is ingeschreven in het Nederlanstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs.

Interesse?

Surf naar www.bednet.be