Subsidies voor de organisatie van speelpleinen: deadline 8 november

Publicatiedatum: 
04 oktober 2019
Tijdens de paasvakantie en zomervakantie van het schooljaar 2019-2020 organiseert de Vlaamse Gemeenschapscommissie opnieuw speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel.
Subsidies voor de organisatie van speelpleinen

Organisator en ondersteuning

De school is steeds initiatiefnemer en organisator van de speelpleinwerking. De VGC ondersteunt de scholen die een speelpleinwerking organiseren zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel.

Subsidie voor speelpleinorganisatie

Wilt uw school een speelplein organiseren? Dan kan u tot uiterlijk 8 november een subsidie aanvragen.
Scholen die voor het eerst een speelplein organiseren ontvangen een eenmalige startsubsidie voor basisuitrusting van de speelpleinwerking. Alle scholen die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een subsidie voor algemene werkingskosten en voor materiaal en activiteiten.

Meer informatie

De voorwaarden, hoe de subsidie aanvragen, …, vindt u terug op vgc.be.
Meer info: Team Speelpleinen - algemene directie Onderwijs en Vorming (02 563 05 80 – speelpleinen@vgc.be)