Subsidies voor de organisatie van speelpleinen: deadline 15 november

Publicatiedatum: 
22 oktober 2018
Tijdens de paasvakantie en zomervakantie van het schooljaar 2018-2019 organiseert de Vlaamse Gemeenschapscommissie opnieuw speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel.
Kinderen op speelplein

Organisator en ondersteuning

De school is steeds initiatiefnemer en organisator van de speelpleinwerking. De VGC ondersteunt de scholen die een speelpleinwerking organiseren zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel.

Subsidie voor speelpleinorganisatie

Wilt uw school een speelplein organiseren? Dan kan u tot uiterlijk 15 november een subsidie aanvragen.
Scholen die voor het eerst een speelplein organiseren ontvangen een eenmalige startsubsidie voor basisuitrusting van de speelpleinwerking. Alle scholen die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een subsidie voor algemene werkingskosten en voor materiaal en activiteiten.

Meer informatie

De voorwaarden, hoe de subsidie aanvragen, de formulieren…, vindt u terug op vgc.be.
Meer info: Team Speelpleinen - algemene directie Onderwijs en Vorming (02 563 05 80 – speelpleinen@vgc.be)