Subsidies Uitrusting en Materialen aanvragen

Publicatiedatum: 
26 april 2018
De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft sinds 2007 subsidies aan Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel om hun uitrusting te vernieuwen. Ook dit jaar kunnen TSO en BSO scholen in tweede en derde graad een aanvraag indienen. Net als vorig jaar komen ook de scholen met wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige studierichtingen in tweede en derde graad ASO en KSO in aanmerking. Tot slot kunnen scholen en organisaties binnen het Stelsel Leren en Werken een aanvraag indienen.
Voorbeeld uitrusting

Waarvoor?

Investeren in uitrusting draagt bij tot de kwaliteit van het onderwijs. Om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden zijn eigentijdse uitrustingsgoederen noodzakelijk zodat de leerlingen alle kansen krijgen om de nodige competenties te verwerven en zich makkelijker in te schakelen in het reguliere arbeidscircuit.

De gevraagde materialen zijn zeer gevarieerd. Enkele voorbeelden: boormachines, balies, werktafels, ovens, naaimachines, gasbranders, lastoestellen, bloeddrukmeters, multimeters …

Subsidieoproep 2018

Secundaire Nederlandstalige scholen kunnen een aanvraag indienen via het e-loket van de VGC: subsidies.vgc.be.

De deadline voor een subsidieaanvraag is vrijdag 6 juli 2018.

Subsidie aanvragen

Stappen

Richt uw school technisch en beroepssecundair onderwijs in TSO-BSO in de tweede of derde graad, of STEM-onderwijs in ASO-KSO in de tweede of derde graad? Valt uw school of organisatie binnen het Stelsel Leren en Werken? Dan kunt u een subsidie van maximaal 25.000 EUR aanvragen voor uitrusting en materialen voor het schooljaar 2018-2019.

Log binnenkort in op het e-loket via subsidies.vgc.be en dien uw aanvraag in voor 6 juli 2018 in. De VGC zal alle aanvragen beoordelen en de subsidies toekennen op basis van volgende criteria:

  • De motivering van de reden van de aanvraag van de subsidie.
  • De mate waarin de investering bijdraagt tot een kwaliteitsverhoging van de opleiding.
  • De wijze waarop de uitrusting aansluit bij recente ontwikkelingen en innovaties.
  • De mate waarin de uitrusting extra perspectieven biedt voor de leerlingen, zowel naar hoger onderwijs als naar de arbeidsmarkt.
  • De mate waarin de uitrusting gecoördineerd kan worden ingezet tussen scholen onderling en/of met andere opleidingspartners (door samenwerking komen tot schaalvergroting).
  • De mate waarin de uitrusting tussen verschillende types van onderwijs kan worden ingezet.
  • Het aantal leerlingen dat van de uitrusting zal gebruik maken.
  • Het aantal uren dat de uitrustingsgoederen worden ingezet.

Aanvraagformulier en reglement

U zal het aanvraagformulier, het reglement en de lijst van STEM-richtingen in ASO en KSO, zoals erkend door de Vlaamse Gemeenschap, op het e-loket terugvinden. Het reglement bevat alle voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Let in uw aanvraag zeker op het volgende:

  • Geef aan welke van de gevraagde materialen het meest noodzakelijk of dringend zijn.
  • Als school bent u verplicht zich te houden aan de wet op de overheidsopdrachten.

Meer informatie

Graag meer informatie? Neem contact op met de algemene directie Onderwijs en Vorming.