Subsidies 'brede opvang': aanvragen indienen voor 30 mei

Publicatiedatum: 
19 maart 2019
Brusselse basisscholen kunnen bij de VGC subsidies krijgen voor de organisatie van kwaliteitsvolle opvang. Aanvragen indienen voor het schooljaar 2019-2020 kan tot 30 mei.
optreden voor leerlingen (foto © VGC - Lander Loeckx)

 

Wat is 'brede opvang'?

De opvang moet een volwaardig onderdeel van de schoolwerking zijn: de opvang moet aansluiten bij het pedagogisch concept, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school, met als doel brede ontwikkelingskansen te creëren voor alle kinderen.
De nadruk ligt op professionaliseren: de school investeert in de professionalisering van de medewerkers van de opvang en zorgt voor een wisselwerking tussen de medewerkers van de opvang en het lerarenteam.
De opvang moet 'op maat' zijn: de school houdt rekening met de kenmerken van de doelgroep van de school en speelt maximaal in op de noden en de interesses van alle kinderen.

 

Basissubsidie 'brede opvang'

De subsidie 'brede opvang' dient voor de opvang die de school organiseert voor haar kinderen:

  • voor of na de dagelijkse schooltijd én tijdens de middagpauze;
  • op woensdagnamiddag;
  • op schoolvrije dagen.

De opvang tijdens weekends, op wettelijke feestdagen en in schoolvakanties komt niet in aanmerking.
De basissubsidie bedraagt minimaal 2.200 euro en maximaal 5.000 euro per vestigingsplaats.

 

Bijkomende subsidie 'brede opvang'

Naast de basissubsidie 'brede opvang' is nog een bijkomende subsidie mogelijk: als de school actief samenwerkt met externe partners om de ontwikkelingskansen van de kinderen te verbreden, én als ze extra aandacht besteedt aan interactie met de buurt, de wijk en de stad.
De bijkomende subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro.