Subsidieoproep Digital Belgium Skills Fund voor het aanleren van digitale vaardigheden

Publicatiedatum: 
30 mei 2017
Het Digital Belgium Skills Fund financiert projecten die inzetten op het versterken van digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Projectaanvragen kunnen tot 13 juni 2017 ingediend worden.
Jonge vrouw aan pc (© Lander Loeckx)

Heel wat jongeren zijn geboeid door alles wat te maken heeft met informatica en nieuwe technologieën. Maar zij beschikken niet altijd over de mogelijkheid om hun interesses en talenten volledig te ontwikkelen. Financiële middelen of netwerken zijn soms beperkt of volledig afwezig. Nochtans zullen in de toekomst steeds meer jobs digitale vaardigheden vereisen.

Om de kansen op sociale inclusie en economische zelfstandigheid van jongeren te vergroten heeft de federale overheid het Digital Belgium Skills Fund opgericht. Dit fonds ondersteunt projecten waarbij het aanleren van digitale vaardigheden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen tot 30 jaar centraal staat. De Koning Boudewijnstichting staat in voor het beheer van het fonds.

 

Om in aanmerking te komen voor deze oproep moet de indiener een rechtspersoon zijn met de maatschappelijke zetel in België. Rechtspersonen mogen een koepel zijn of behoren tot een koepel.

 

In het project moet minstens één van de volgende vaardigheden aangeleerd worden:

 • Aan kinderen en jongeren (van 8 tot 18 jaar):
  • Basisvaardigden: logica van algoritmisch denken, basis coding, online veiligheid.
  • Gevorderde vaardigheden: front-end coding.
 • Aan (jong)volwassenen (van 18 tot 30 jaar):
  • Basisvaardigheden: gebruik van digitale toestellen en applicaties, logica van algoritmisch denken, online veiligheid.
  • Gevorderde vaardigheden: front-end coding, community management tools.
  • Topklasse: back-end development, data analyse, cybersecurity experts, specialist in cryptography.

 

Een onafhankelijke jury zal instaan voor de selectie van de projecten. De geselecteerde projecten komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning tussen 50.000 EUR en 500.000 EUR voor uitgaven gedaan tussen 1 januari en 30 november 2017. De uiterste indieningsdatum van de projecten is 13 juni 2017.

 

Meer informatie over deze projectoproep en de selectiecriteria is te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting