Subsidie voor noodopvang voor scholen voor de week van 29/3 tot en met 2/4 en de paasvakantie

Het afgelopen schooljaar is een uitdagende periode geweest voor de scholen om onderwijs te organiseren. We zijn de schoolteams dan ook enorm dankbaar voor alle inspanningen die zij geleverd hebben om de leerlingen maximale onderwijskansen te blijven geven.

Scholen die volgende week of tijdens de paasvakantie opvang organiseren, kunnen opnieuw rekenen op een subsidie voor noodopvang van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De subsidie kan gebruikt worden om mensen in te schakelen of ook voor het huren van bijkomende infrastructuur om de opvang veilig te organiseren.

Noodopvang is er voor leerlingen die door COVID-19 tijdelijk geen les kunnen krijgen of tijdens de paasvakantie geen opvang hebben. De opvang is gericht op kinderen voor wie opvang nodig is, omdat hun ouders in een cruciale sector werken, omdat ze in een gezin met een kwetsbare thuissituatie opgroeien of omdat ervoor hen geen andere opvangoplossing is.

We doen ook een warme oproep naar scholen die zelf geen noodopvang kunnen organiseren om hun infrastructuur ter beschikking te stellen aan de VGC. De VGC kan hier dan zelf opvang inrichten. Mail naar onderwijs.vorming@vgc.be als we jouw infrastructuur kunnen gebruiken.

De subsidie kan je aanvragen via het VGC-subsidieloket. Meer info op vgc.be.