Steun voor scholen die inzetten op meertaligheid

Dertig Nederlandstalige scholen in Brussel ontvangen samen 66.000 euro van de VGC om projecten op te zetten rond meertaligheid. De deelnemende scholen bedachten een brede waaier van projecten voor hun leerlingen.

In een superdiverse grootstad als Brussel is meertaligheid een absolute troef. Hoe meer talen je spreekt en begrijpt, hoe sterker je staat op de arbeidsmarkt, hoe meer sociale contacten je kan leggen, hoe beter je kan deelnemen aan het leven in de stad, hoe ruimer en tegelijk hechter je wereld wordt.

Daarom stimuleert de VGC een krachtig taalonderricht Nederlands in een meertalige omgeving. De VGC versterkt het Nederlands in en rondom de school vanuit een open en positieve houding naar andere talen. Dit gaat hand in hand met de ambitie om de meertaligheid van alle kinderen en jongeren te bevorderen.

Inzetten op die meertaligheid Nederlands, Frans en Engels in combinatie met de thuistalen, is essentieel voor de ontwikkeling van de Brusselse kinderen en jongeren. Het maakt hen sterker om te leven, te werken en te bewegen in een superdiverse samenleving.

De VGC stimuleert de scholen via een projectoproep om meertaligheid op school te bevorderen. Scholen die een project indienen kunnen daarvoor een subsidie krijgen tot 2.000 euro. Nederlandstalige scholen die samenwerken met een school van een andere taalgemeenschap, kwamen zelfs in aanmerking voor een subsidie tot 4.000 euro.

Dertig scholen, onderverdeeld in 26 basisscholen, 3 secundaire scholen en 1 kunstacademie, ontvangen een subsidie. Vijf onder hen zetten een project op waarvoor ze met een Franstalige instelling samenwerken.

Sommige scholen kopen anderstalige boeken aan, andere scholen stimuleren de ouders om thuis voor te lezen in de thuistaal van de kinderen. En nog andere scholen gaan vakoverschrijdend aan de slag met het Nederlands, Frans en Engels rond poëzie of de Eerste Wereldoorlog. Weer andere scholen werken samen met een Franstalige school een theatervoorstelling in het Nederlands en het Frans uit.

Alle projecten krijgen een plaats op www.brusselvoltaal.be, een online gids voor scholen naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid.