STARTPROjecten: een springplank voor Brusselse jongeren en werkzoekenden naar werk

Publicatiedatum: 
30 november 2018
STARTPROjecten wil Brusselse jongeren en werkzoekenden uit kansengroepen via opleiding, begeleiding en tewerkstelling sterker maken om een volwaardige job op de reguliere arbeidsmarkt te vinden. Ze bouwen werkervaring op door Nederlandstalige scholen in Brussel te ondersteunen in het beheren en onderhouden van hun ICT-uitrusting.
Jongvolwassene herstelt een computer

Doelgroep

Brusselse jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, langdurige werklozen, NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) en werkzoekenden uit kansengroepen.

Inzetten op informaticavaardigheden

Samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) zal STARTPROjecten in Brussel verschillende uitdagingen op zich nemen. STARTPROjecten wil het volledige Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteunen inzake IT-gebonden materies, en de bestaande initiatieven rond doorstroom van leerlingen helpen optimaliseren en uitbouwen.

STARTPROjecten zet in op vier uitdagingen:

  • Via een werkervaringsproject binnen de sociale economie Nederlandstalige scholen in Brussel ondersteunen in het beheren en onderhouden van hun ICT-uitrusting.
  • Stimuleren van digitale vaardigheden en STEM-geletterdheid bij kinderen en jongeren in het basis- en secundair onderwijs en opleidingsinitiatieven. In het informatica FabLab “The IT Garage” kunnen scholen en opleidingsinitiatieven kennis maken met nieuwe technologieën zoals 3D printers en robotten.
  • Via samenwerking met vzw InBrussel bijdragen aan het reduceren van schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom door het coachen en begeleiden van Brusselse jongeren.
  • Samenwerkingen opzetten om gericht werklozen, jongeren en NEET-jongeren in Brussel die nu onder de radar vallen van Actiris en VDAB te bereiken voor werkervaringsprojecten, deeleconomie en sociale economie.

De vzw STARTPROjecten is een initiatief van de vzw INTEC BRUSSEL en de vzw InBrussel.

Over INTEC BRUSSEL

INTEC BRUSSEL is een opleidingscentrum in de informatica dat werkzoekenden een arbeidsmarktgerichte beroepsopleiding aanbiedt. Met zijn 14 opleidingen op graduaatsniveau, opengesteld voor werkzoekenden, staat INTEC BRUSSEL aan de top van de opleidingscentra voor werkzoekenden.

Over InBrussel

InBrussel is een organisatie met als belangrijkste taak het coachen van Brusselse jongeren en werkzoekenden naar een stage of werk. InBrussel richt zich naar NEET jongeren en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer info

Ludo Cattoor, directeur INTEC Brussel: 0494 64 16 38

Bijhorende documenten 
AttachmentSize
PDF icon Persbericht_STARTPROjecten.pdf402.9 KB