Schooltoeslag en studietoelage voor het schooljaar 2020-2021

Publicatiedatum: 
13 augustus 2020
Voor kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ontvangt u automatisch een schooltoelage, als u hier recht op heeft. Een studietoelage voor de hogeschool of universiteit moet u aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. Een studietoelage aanvragen kan vanaf 1 augustus 2020 tot 1 juni 2021.
School- en Studietoelagen

Wat is een school- of studietoelage?

De Vlaamse overheid voorziet een schooltoeslag en studietoelage om de kosten voor onderwijs te helpen dragen.

  • Voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs zit de schooltoeslag in het Groeipakket. Wie hier recht op heeft krijgt de toeslag automatisch toegekend. 
  • De studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit.

De leerling of student moet les volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling.

Meer informatie

Heeft  uw kind recht op een school- of  studietoelage? Welke documenten moet u indienen? Wie helpt u om de aanvraag in te dienen?

Met deze en andere vragen kunt u terecht op 1700, het gratis telefoonnummer van de Vlaamse overheid.

U vindt ook meer informatie op de website over studietoelagen en op de website van het Groeipakket.