Schooloverstijgend taalleercentrum op maat van jongeren

Publicatiedatum: 
16 juli 2018
Taalkot, het schooloverstijgend taalleercentrum, dat samenwerkt met het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel (CVO Brussel) en het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer krijgt een definitieve plek in de lokalen van de vzw Abrusco. Jongeren kunnen er een basiskennis Nederlands verwerven en werken aan persoonlijke taaldoelstellingen.
Huis van het Nederlands

Via intensieve begeleiding, de aanwezigheid van sneller en trager lerende jongeren in één groep en een flexibele in- en uitstap biedt Taalkot een aanbod op maat van elke jongere. De werking van Taalkot wordt verankerd en uitgebreid.

Het taalleercentrum speelt in op de noden van een grote groep jongeren die wegens een taalachterstand niet mee kunnen in hun opleiding en stage, en vult zo een lacune binnen het bestaande onderwijsaanbod. Vandaag is het aanbod vooral gericht op de leerlingen van de centra voor Leren en Werken. Zij volgen twee dagen per week les op school en komen twee dagen naar Taalkot, waar een duo van leerkrachten van Brusselleer en CVO Brussel hun basiskennis van het Nederlands verscherpt. Op termijn zullen ook de meest taalzwakke jongeren uit het secundair onderwijs, de leertijd en duaal leren in Taalkot terechtkunnen.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 maakt Taalkot deel uit van de werking van de vzw Abrusco, dat vanuit haar hoofdzetel in Sint-Jans-Molenbeek trajecten realiseert om schooluitval te vermijden. Naast het verwerven van taalkennis Nederlands, zal er via sport, spel en uitstappen ook aan attitudes, teamspirit en maatschappelijk inzicht worden gewerkt.
Het project wordt ondersteund door het Huis van het Nederlands Brussel en het Onderwijscentrum Brussel.