Schoolfeest markeert mijlpaal in transformatie van VBS Sint-Pieterscollege Jette

Vandaag vierden de leerlingen en het schoolteam van de Vrije Basisschool Sint-Pieterscollege in Jette dubbel feest. Niet alleen betrekken ze hun vernieuwde gebouwen aan de Leopold I-straat, maar tegelijkertijd werd ook de eerste spadesteek gezet voor de bouw van nieuwe lokalen voor het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) De Puzzel.

Het schoolfeest is het sluitstuk van een project dat 11 jaar geleden van start ging. Dankzij de investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het schoolbestuur en de Vlaamse Gemeenschap, kan de school nu in alle comfort kwaliteitsonderwijs aanbieden. De VGC bracht € 2.850.000 in, de Vlaamse overheid € 3.000.000 en de inrichtende macht € 1.920.000. Er volgt dit schooljaar nog een subsidie van 100.000 euro voor een nieuwe, uitdagende speelplaats.

Enkele jaren geleden verwierf de vzw Sint-Goedele Brussel, het schoolbestuur, een leegstaand gebouw dat ooit dienstdeed als fitnesszaal. Na een jaar van volledige renovatie is het nu omgetoverd tot een modern schoolgebouw. Sinds september zijn ze bezig met bouwen, uitbreiden en aanpassen, wat hen in staat heeft gesteld om te groeien en nu onderwijs te bieden aan 460 kinderen.

Vanaf de paasvakantie zullen alle klassen operationeel zijn en zal de prachtige nieuwe turnzaal, waar het team enorm naar uitkijkt, intensief worden gebruikt. De komende weken zullen ze de klassen inrichten en het gebouw stap voor stap in gebruik nemen.

De vzw Sint-Goedele Brussel houdt niet op met bouwen. Diezelfde dag werd ook de eerste spadesteek gezet voor de bouw van de nieuwe lokalen voor IBO De Puzzel. Samen met een groep kleuters die gebruik zullen maken van de IBO-diensten, zijn ze de bouw gestart. Onder de speelplaats komt een ruimte die volledig op maat zal zijn van het IBO. Het is een mooi voorbeeld van hoe er in een dichtbebouwde stedelijke omgeving extra speelruimte voor kinderen kan worden gerealiseerd zonder de bestaande open ruimte aan te tasten.

Het VBS Sint-Pieterscollege Jette is een school met een hart voor Brussel, waar veel kinderen uit Jette mooie herinneringen aan koesteren. Dankzij deze renovaties zorgen ze ervoor dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van kwalitatief onderwijs in een fijne omgeving.