Schaarbeekse muziekacademie heeft nieuwe gevel

Dinsdag 14 maart 2023 werd de nieuwe gevel voor de Schaarbeekse muziekacademie van het GO! ingehuldigd. De oude gevels en het sanitair van deze academie waren aan renovatie toe.

De GO! Muziekacademie in Schaarbeek, ook wel gekend als Rijksmuziekacademie of MAS Schaarbeek, biedt Muziek, Woord en Dans aan. De muziekacademie is gehuisvest in twee aangrenzende panden aan de Lambermontlaan, 184-188. Dat zijn twee herenhuizen die gebouwd werden in het begin van de twintigste eeuw.

Binnen het DKO-infrastructuurplan van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap is voor dit project een investeringssubsidie toegekend van 250.000 EUR om de straatgevels te renoveren en de gebouwen van nieuw sanitair te voorzien. De werken gingen van start in het voorjaar van 2022. Ze werden afgerond in oktober 2022.

Het waren de eerste werken die op basis van het infrastructuurplan voor het Deeltijds Kunstenonderwijs (DKO) werden afgerond. Dit infrastructuurplan voor de Nederlandstalige academies in Brussel 2021-2025 is een samenwerkingsverband tussen de VGC – Onderwijs en Scholenbouw, en de Vlaamse overheid – Coördinatie Brussel. ​ ​

Met dit plan werken de VGC en de Vlaamse overheid samen om ook de Nederlandstalige academies in het Brussels Gewest infrastructureel meer ademruimte te geven. In de voorbije jaren werd er vooral geïnvesteerd in scholenbouw om het capaciteitstekort in het Nederlandstalig onderwijs weg te werken.

Het DKO-infrastructuurplan wordt gevoed met 5.250.000 miljoen euro van de VGC en 3.750.000 miljoen van de Vlaamse overheid.

Een van de sterkhouders van de muziekacademie in Schaarbeek is het aanbod aan instrumenten ‘oude muziek’, om de muziek uit de late middeleeuwen tot en met de vroege romantiek ten volle te beleven. Daarmee doet de academie haar patrooncomponist, Joseph-Hector Fiocco, eer aan. Maar de Schaarbeekse academie kijkt ook naar de toekomst. Recente startte ze een opleiding ‘experimentele muziek’.