Projectoproep voor Nederlandstalige scholen Brussel om meertaligheid te stimuleren

Al jarenlang is talenonderwijs Nederlands in een meertalige omgeving een troef van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In de superdiverse en kosmopolitische grootstad die de Brusselse regio inmiddels is geworden, wil de VGC met een projectoproep scholen aanmoedigen om meertaligheid op school alle kansen te geven.

De projectoproep is gericht op kortlopende projecten, die voor de scholen slechts een beperkte investering vergen in personeel en materiaal, maar toch snel resultaat opleveren. De scholen in maar ook buiten Brussel kampen immers al met zeer grote uitdagingen als het lerarentekort of de nasleep van de covid-pandemie.

Projecten die de scholen zelf succesvol vinden, kunnen de opstap zijn naar meer structurele acties rond meertaligheid en intensere samenwerkingen. Scholen die bij de realisatie van een project samenwerken met anderstalige scholen in Brussel, zullen extra ondersteuning krijgen. Op die manier kunnen scholen gemakkelijker samenwerkingen en uitwisselingen opzetten en een netwerk uitbouwen, zonder meteen druk te voelen om structurele samenwerkingen of personeelsuitwisselingen te moeten aangaan.

Het initiatief om projecten rond meertaligheid op school te stimuleren en faciliteren sluit aan bij de aanbevelingen uit de Ronde van Brussel voor schoolteams van 2020. De subsidie meertalige projecten kan vanaf eind augustus aangevraagd worden via het subsidieloket van de VGC.