Projectoproep 'Tegengeluiden'

Publicatiedatum: 
08 augustus 2017
In kader van de preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering, lanceert de Vlaamse Overheid de oproep 'Tegengeluiden'. De Vlaamse overheid wil met deze oproep inzetten op boodschappen en verhalen die een extremistisch discours ondermijnen, en zogenaamde ‘counter narratives’ of ‘tegengeluiden’ ondersteunen.
 • Wie?
  De oproep richt zich tot Nederlandstalige organisaties, onderwijsinstellingen en lokale besturen.
 • Acties?
  Het kan hierbij zowel gaan over kleinschalige lokale projecten (bv. via bijeenkomsten, voorlichtingen,...), als over (bovenlokale) initiatieven op het internet of via sociale media. Het is belangrijk dat hierbij zo een breed mogelijke betrokkenheid is van organisaties die kunnen bijdragen aan het construeren en/of uitdragen van deze maatschappelijke tegengeluiden.
 • Beschikbare budget:
  500.000 euro
 • Het maximale subsidiebedrag per individueel project:
  50.000 euro
 • Deadline indiening:
  29 september 2017
 • Projectduur:
  max. 2 jaar
 • Start projectperiode:
  1 maart 2018

Meer info:

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/preventie-radicalisering/preventie-van-radicalisering