Projectoproep: Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

Publicatiedatum: 
02 april 2019
'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' is een begeleidingstraject waarbij secundaire scholen op maat ondersteund worden in het ontwikkelen en uitbouwen van een armoede- en kostenbewust beleid. Ieder schooljaar kunnen 45 scholen een begeleidingstraject volgen. Stel uw school kandidaat tot 30 april 2019.
Samen tegen onbetaalde schoolfacturen

Elk begeleidingstraject is opgemaakt uit zeven contactmomenten met een projectmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Dit vraagt dus ook zeker en vast een engagement van de school.

De contactmomenten zijn:

 • een intakegesprek
 • een lanceringsmoment tijdens een personeelsvergadering
 • een pedagogische studiedag
 • een uitwisselingsmoment met andere scholen
 • 2 inhoudelijke bijeenkomsten met de schoolwerkgroep
 • een evaluatiemoment

Iedere school is anders en legt andere accenten en focuspunten. De doelstellingen die de projectmedewerkers samen met de verschillende scholen realiseren zijn daardoor ook zeer divers. Enkele voorbeelden van acties:

 • een sterke ouderwerking uitbouwen
 • netwerken uitbouwen met organisaties zoals een OCMW, een lokale armoede organisatie, schoolopbouwwerk…
 • een toegankelijk en transparant solidariteitsfonds uitbouwen
 • een duidelijke en transparante kostenraming en schoolrekening uitwerken
 • een duidelijke procedure voor het innen van schoolfacturen uitwerken
 • een ‘leasing-systeem’ van praktijkmateriaal uitwerken
 • activiteiten en (meerdaagse) uitstappen betaalbaarder maken
 • belangrijke afspraken maken met een boekenfonds zodat alle leerlingen schoolboeken kunnen aankopen
 • een visie op armoede uitwerken
 • het opleiden van het inschrijvingsteam
 • het personeel vormen in het detecteren van armoede

Meer info

Meer uitleg over het project en het aanmeldingsformulier, zijn terug te vinden op de website www.aanpakschoolfacturen.be. U kan uw school kandidaat stellen tot 30 april.

Scholen of schoolbesturen met vragen kunnen ook rechtstreeks de projectcoördinator Colette Victor bellen op 0473 567 279 of mailen op colette.victor@welzijnzorg.be