Projectoproep ‘energierenovatie van de collectieve voorzieningen georganiseerd door de overheid'

Deze oproep richt zich op het ondersteunen van energierenovatie van gebouwen die als collectieve voorzieningen dienen, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en waarvan een overheidsinstelling eigenaar is. Het hoofddoel van deze oproep is om de energieprestaties van deze collectieve voorzieningen te verhogen. De doelgroep omvat alle overheidsinstellingen die eigenaar of beheerder zijn van deze gebouwen, evenals andere spelers die dergelijke diensten verlenen, zoals universiteiten en vzw's die opdrachten uitvoeren voor de overheid.

Het beschikbare budget voor deze projectoproep is ​​13.136.037 euro, waarvan minimaal 80% is gegarandeerd voor collectieve voorzieningen in de educatieve, culturele, sociale en sportsectoren. Het resterende saldo is bestemd voor collectieve voorzieningen in andere sectoren, zoals gezondheidszorg en mobiliteit. Het minimumbedrag voor financiering van een project is vastgesteld op  250.000 euro aan subsidies van het EFRO + BHG, inclusief een forfaitair percentage van 7%. Kandidaat-operatoren wordt gevraagd een volume aan openbare cofinanciering in te brengen voor de in aanmerking komende uitgaven.

De deadline voor de projectoproep is 31 mei 2023 en projecten moeten uiterlijk op 15 februari 2031 worden afgerond. Voor meer informatie en de volledige projectoproep, raadpleeg de website van EFRO Brussel.

Neem voor vragen gerust contact op met Elien Van Meensel, die verantwoordelijk is voor de Europawerking bij de cel Stedelijk Beleid (elien.vanmeensel@vgc.be of 02 563 06 42).