Perspective.brussels lanceert twee projectoproepen tegen schoolverzuim

De Dienst Scholen van perspective.brussels lanceert twee projectoproepen die schoolverzuim in het Brussels Gewest moeten helpen bestrijden.

PSV - Programma Preventie Schoolverzuim

De eerste oproep is het preventieprogramma tegen schoolverzuim (PSV) voor de periode 2021-2024. De oproep PSV van het Brussels Gewest ondersteunt de bovenlokale, gecoördineerde aanpak van spijbelen en schoolverzuim in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De coördinatie daarvan is in handen van KANS Centraal Meldpunt Brussel. Scholen van het secundair onderwijs kunnen voor deze projectoproep de jongerencoaches en -trajecten van Abrusco vzw inschakelen, via KANS Centraal Meldpunt Brussel.

Wil jouw secundaire school de jongerencoaches en -trajecten van Abrusco vzw inzetten in de periode 2021-2024? Of wil je meer info rond het vernieuwde aanbod jongerencoaches en -trajecten van Abrusco vzw? Neem dan contact op met Tomas De Kerpel, directeur van Abrusco: tomas@abrusco.be.

PBSB – Ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen

De tweede oproep is voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB) voor de periode 2022-2024. De oproep tot projecten staat open voor vzw's die studiebegeleiding buiten de lesuren bieden aan kinderen en jongeren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit programma speelt in op een dubbele doelstelling: het collectief buitenschools ondersteuningsaanbod vergroten en studiebegeleiding afgestemd en gericht op jongeren in een achtergestelde situatie en daardoor vatbaarder voor schoolmoeheid.