Participatietoeslagen voor Brusselse kinderen

Publicatiedatum: 
04 december 2018
Vanaf januari 2019 wordt de Vlaamse kinderbijslag hervormd tot het Groeipakket. Het Groeipakket bundelt alle financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.
Gezin in de keuken

Concreet gaat het over:

  • Startpakket bij de geboorte;
  • Basisbedrag (de vroegere kinderbijslag );
  • Schoolbonus;
  • Zorgtoeslag;
  • Participatietoeslagen.

Wie in Vlaanderen woont, komt in aanmerking voor al deze tegemoetkomingen.

De participatietoeslagen gelden ook voor Brusselse kinderen die naar het Nederlandstalig onderwijs gaan of naar een door Kind en Gezin erkende Nederlandstalige niet-inkomensgerelateerde kinderopvang. De participatietoeslagen omvatten:

  • Kinderopvangtoeslag (3,23 euro per kind per volledige opvangdag - enkel voor kinderen die naar een erkende Nederlandstalige niet-inkomensgerelateerd kinderdagverblijf gaan);
  • Kleutertoeslag (132,60 euro per jaar voor kinderen die naar het Nederlandstalig kleuteronderwijs gaan en voldoende aanwezig zijn);
  • Schooltoeslag (wordt toegekend op basis van inkomen en gezinssamenstelling).

Al deze participatietoeslagen worden automatisch toegekend en uitbetaald. Ouders hoeven hier niets voor te doen. Ze kunnen zelf een uitbetaler kiezen, maar als ze dit niet doen, wordt de uitbetaling gedaan door FONS (het vroegere Famifed).

Voor alle ouders van kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een folder gemaakt met de belangrijkste informatie. De folders worden in de loop van januari bij de scholen verdeeld. Zij kunnen helpen om de ouders zo goed mogelijk te informeren. 

Meer informatie over de participatietoeslagen en het groeipakket vindt u hier.