Oproep ‘DBFM Scholen van Vlaanderen’ van de Vlaamse Gemeenschap

Het nieuwe PPS-investeringsprogramma van de Vlaamse Gemeenschap is goed voor een investering van zo’n 1 miljard euro en de realisatie van circa 465.000 m² gloednieuwe schoolbouwoppervlakte voor gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding, in Vlaanderen en Brussel.

Na het doorlopen van een plaatsingsprocedure zal de Vlaamse Regering drie DBFM-vennootschappen aanduiden die instaan voor het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het dertigjarig onderhoud (maintain) van de schoolinfrastructuur. Zo wordt voorzien in een programma-aanpak door een private partner die de financiering aanreikt en de projecten op basis van de eisen van de inrichtende machten uitwerkt tot aanbestedingsklare DBM-projecten.

Schoolbesturen van het vrij gesubsidieerde en het officieel gesubsidieerde onderwijsnet kunnen ten laatste op 30 maart 2022 een aanvraagdocument indienen. Het GO! heeft een eigen interne procedure. De Vlaamse Regering beslist later in 2022, op grond van het advies van AGION en van de voordracht van het GO!, op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs, over de selectie en rangschikking van de scholenbouwprojecten van de eerste oproep, binnen de voorziene investeringsruimte. Daarbij kan ook een reservelijst worden aangelegd.

https://www.agion.be/scholen-van-vlaanderen