Opening KANS – Vernieuwde werking Abrusco

Publicatiedatum: 
06 februari 2018
Op 6 februari stelden KANS en het vernieuwde Abrusco hun werking voor aan het grote publiek.
foto minister Vanhengel, Eva Trogh, Dries Vandermeersch en Tomas De Kerpel bij de opening van KANS en de vernieuwde werking ABRUSCO

Het centraal meldpunt KANS en de versterkte werking van ABRUSCO doorbreken de negatieve spiraal van schoolmoeheid, spijbelen en uitval. Samen zorgen ze ervoor dat jongeren die dreigen uit te vallen opnieuw de kans krijgen om hun loopbaan in handen te nemen en hen zover mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling.

Op vraag van de scholen, de ouders, de onderwijs- en welzijnspartners, de partners op het vlak van opleiding en tewerkstelling, zet de VGC zich achter een gecoördineerde en globale aanpak. Samen met de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beleidsdomein- en netoverschrijdend, en met de bedoeling om zoveel mogelijk leerlingen/jongeren een nieuwe start te geven en zo hun recht op leren te garanderen.
Gelijke kansen voor alle leerlingen, daar gaat het finaal om: het creëren van optimale mogelijkheden om te leren, om talenten te herkennen en in te zetten, om uitsluiting en uitval tegen te gaan.

Meer info:
kans.brussels
www.abrusco.be