Online platform helpt Brusselse leerkrachten communiceren met ouders

Publicatiedatum: 
06 oktober 2020
De Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen vanaf dit schooljaar hun samenwerking met ouders versterken dankzij een nieuw online platform. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert communicerenmetouders.brussels. Alles wat leerkrachten moeten weten voor een sterke communicatie met ouders is er gebundeld en eenvoudig vindbaar. Via een ingebouwde tool stellen scholen gemakkelijk en snel eigen materiaal samen zoals brieven, affiches of flyers. Het platform richt zich voorlopig tot kleuterscholen en lagere scholen. Op termijn wordt het uitgebreid voor alle onderwijsniveaus.
Screenshot website communiceren met ouders

Voor het eerst naar de kleuterklas
Communicerenmetouders.brussels behandelt thema’s die belangrijk zijn bij de overgang van de kinderopvang of thuisopvang naar de kleuterschool. Starten in de kleuterklas is voor kinderen én hun ouders een grote stap. Met dit platform willen de VGC kleuterscholen tips geven om deze overgang zo vlot mogelijk te doen verlopen. Bijvoorbeeld hoe ze een wenmoment voor de instappers kunnen aanpakken of hoe ze van een inschrijvingsgesprek meer kunnen maken dan een louter administratieve ontmoeting.

Ouderbetrokkenheid vormt mee de basis voor een succesvolle schoolloopbaan
Daarnaast  bevat het platform tips, infofiches en instrumenten over hoe je met ouders samenwerkt of hoe je werkt rond de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind. Ouderbetrokkenheid vormt mee de basis voor een succesvolle schoolloopbaan van een kind. Zeker in Brussel met het zeer diverse en meertalige publiek is het extra uitdagend om als school een echte relatie op te bouwen met alle ouders.

Affiches, brieven & flyers
In de ingebouwde tool vinden scholen pasklare materialen die ze kunnen bewerken, afdrukken of doorsturen. Affiches voor activiteiten op school, brieven en flyers voor boodschappen aan de ouders, wegwijzer... De tool is erg flexibel. Scholen kunnen een kleur kiezen, hun schoollogo toevoegen, eigen afbeeldingen opladen, korte vertalingen plaatsen en pictogrammen selecteren. Zo maken ze er hun eigen materiaal van.

Coronaproof?
Bepaalde tips en materialen komen het best tot hun recht in een schoolsituatie waarin ouders aanwezig mogen zijn op school en oudergesprekken aan de schoolpoort of in de klas mogelijk zijn. Een heleboel tips en materialen op het platform zijn ook nu bruikbaar, als scholen er creatief mee omgaan en de coronaregels respecteren. Er is een aparte rubriek met tips, inspirerende bronnen en voorbeelden.