Online platform 'Brussel vol Taal' helpt Brusselse leerkrachten omgaan met meertaligheid op school

Publicatiedatum: 
20 januari 2021
De Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen nog sterker worden in het omgaan met meertaligheid op school dankzij een nieuw online platform. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert www.brusselvoltaal.be. Alles wat leerkrachten moeten weten over omgaan met talen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is er gebundeld en eenvoudig vindbaar. Via een ingebouwde tool kunnen scholen ook hun attitude ten aanzien van talen in kaart brengen. Deze analyse kunnen ze hanteren bij de ontwikkeling van een talenbeleid.
Screenshot Brussel vol Taal

Leerkrachten in Brussel komen dagelijks in contact met meertaligheid: de taaldiverse samenstelling van de leerlingenpopulatie, de omgevingstalen, de anderstaligheid van de ouders … Om alle kansen te kunnen benutten, is het voor leerkrachten belangrijk te weten hoe (meertalige) taalontwikkeling werkt. Dit is het eerste deel van Brussel vol Taal.

In deel twee wordt houvast geboden om het taalprofiel van alle leerlingen in de klas in kaart te brengen.  Zo kan de onderwijsaanpak afgestemd worden op de situatie op school en in de klas.

Tenslotte krijgen leerkrachten houvast om een gedragen, schoolspecifiek talenbeleid op te zetten vanuit de inzichten, overtuigingen en attitudes die in het schoolteam aanwezig zijn.   Dit laatste deel bevat op dit moment ook al 25 concrete klas- en schoolactiviteiten.  Het is de bedoeling om dit in de toekomst nog verder uit te breiden.

Ondersteuning

Scholen en leerkrachten vinden op de website ook heel wat ondersteuning over wat wel en niet kan rond meertaligheid op school, ze krijgen achtergrondinformatie en worden ook toegeleid naar de ondersteuningsmogelijkheden van het Onderwijscentrum Brussel.