Onderwijscentrum Brussel brengt Lego Education naar de klas met het STEM LABxl

Technologie en techniek nemen elke dag een meer centrale plek in. Het is daarom belangrijk dat leerlingen al vroeg kennismaken met deze wereld, dat ze leren onderzoeken en ontwerpen. Zo krijgen ze zin in STEM (science, technology, engineering en mathematics). Om dat aan te moedigen bouwde het Onderwijscentrum Brussel het STEM LABxl uit, waar leerlingen kennismaken met pakketten Lego Education.

Lego Education is een krachtig middel om te werken aan de brede ontwikkeling van Brusselse leerlingen door o.m. taalontwikkeling, de creatie van speelse leerervaringen, de inzet op wereldverkenning, probleemoplossing, wiskunde, coderen en programmeren. Lego Education biedt leerkrachten de kans om op een andere manier met hun leerlingen aan de slag te gaan en hun eigen vaardigheden aan te scherpen. ​

Met dit goed uitgebouwd en aantrekkelijk materialenpakket kunnen leerkrachten de leeromgeving verrijken van hun leerlingen en werken aan een hele waaier van onderwijsdoelen. Lego Education biedt bovendien extra kansen voor leerlingen uit een kwetsbare omgeving. Het materiaal is toegankelijk, bevordert het taalgebruik en laat leerlingen hun kennis van de wereld opbouwen. 

Om dit materiaal op de best mogelijke manier aan te bieden, volgden onderwijsondersteuners van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) bij de hogeschool PXL een opleiding over Lego Education. Ze vertaalden deze expertise naar de Brusselse noden en ontwikkelden een aanbod voor leerkrachten en leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

De VGC kocht meer dan 50 pakketten Lego Education aan en bouwde een van de lokalen van het OCB om tot een heuse STEM-studio: het STEM LABxl. Daar krijgen leerkrachten vorming over Lego Education. Die leerkrachten kunnen nadien ook met hun klas gebruik maken van het STEM LABxl voor een Lego workshop onder begeleiding van het OCB. De ruimte wordt ook gebruikt voor andere vormingen over STEM.

  STE(A)M

  De VGC vindt de aandacht voor STEM in het onderwijs belangrijk. Voor heel wat leerlingen kan de eerste kennismaking met STEM immers een eerste stap zijn naar een toekomst waar technologie centraal staat. ​

  Naast de werking van het OCB wordt er ook geïnvesteerd in organisaties met specifieke STEM-expertise.

  • GLUON voegt aan het STEM-verhaal ook ‘Arts’ toe (STEAM) en ontwikkelde met de steun van de VGC een educatief aanbod voor scholen. In dit aanbod krijgen jongeren de kans om via kunst digitale vaardigheden, kritisch denken, creativiteit en ondernemerschap te ontwikkelen. ​
  • Via STARTPROjecten worden STEM-projecten en een STEM-ruimte met workshops aangeboden voor scholen. STARTPROjecten ontwikkelde STEM-kits voor leerlingen om in de klas en thuis te ontdekken wat STEM is. Na een vorming in samenwerking met OCB, krijgen scholen deze kits. ​
  • Tenslotte is er ook de DataBuzz, een mobiel lab dat allerlei nieuwe educatieve technologieën naar scholen brengt. Deze DataBuzz wil de datageletterdheid van leerkrachten en leerlingen verhogen, zodat iedereen vlot zijn weg kan vinden in onze digitale samenleving. ​