Ondersteuning voor scholen rond online leren

Publicatiedatum: 
07 december 2020
Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) start een samenwerking met de ivzw d-teach online school voor het ondersteuningsproject “online leren”. Samen werken ze een online vormingsaanbod uit voor de Nederlandstalig scholen in Brussel rond digitaal en afstandsleren in een grootstedelijke en meertalige context.
close-up laptop

Online leren

Met het project staan d-teach en het OCB de schoolteams bij om online lestechnieken op een kwalitatieve manier in te zetten in het afstandsonderwijs. Zo krijgen leerkrachten de digitale lestechnieken onder de knie en wordt het afstandsleren afgestemd op de grootstedelijke en meertalige context. 

Expertise voor de toekomst

De ivzw d-teach krijgt een subsidie van 30.000 euro voor de uitwerking van het vormingsaanbod. Expertisedeling staat daarbij voorop. Het is de bedoeling dat de schoolteams in de loop van het voorjaar 2021 beroep kunnen doen op dit aanbod.

Expertise rond digitaal leren is vandaag noodzakelijk door COVID-19, maar zal ook in de toekomst belangrijk blijven.