Nodig minister Gatz uit op jouw school en laat je stem horen

Publicatiedatum: 
16 januari 2020
Wil jij de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel mee bepalen? Heeft jouw schoolteam een klare kijk op Brusselse onderwijsthema’s? Denken jullie graag kritisch en oplossingsgericht na? Nodig minister Sven Gatz dan uit op jouw school en laat je stem horen.
Ronde van Brussel - Bepaal mee de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Schrijf je school in vóór 6 februari en misschien komt minister Sven Gatz met zijn Ronde van Brussel bij jullie langs. Hij gaat met jouw schoolteam in gesprek over Brusselse onderwijsthema’s. De sessies worden georganiseerd vanaf februari 2020 en vinden plaats bij jou op school.

 

Thema's

Kies 3 Brusselse onderwijsthema’s die je graag aan bod ziet komen. Je kan zelf ook een bijkomend onderwerp opgeven. 

  • Omgaan met meertaligheid: Het is belangrijk dat de leerlingen meertalig uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen uitstromen. De kennis van het Nederlands, Frans en Engels zijn bepalend voor de toekomst van onze kinderen. Waardering van de thuistaal in de school kan hiervoor een meerwaarde zijn.
  • Schoolinfrastructuur en –uitrusting: Om kwaliteitsvol les te geven, is het belangrijk dat de infrastructuur en de uitrusting tegemoet komen aan de noden van de school, haar leerlingen en haar leerkrachten.
  • Leerkrachtentekort, leerkrachtenverloop en waardering van het leerkrachtenberoep: Kwaliteitsvol lesgeven begint bij de leerkracht. Voldoende leerkrachten aantrekken en behouden is overal een aandachtspunt. In Brussel is deze uitdaging nog groter dan elders in Vlaanderen.
  • Ouderbetrokkenheid: Ouderbetrokkenheid is een opdracht van elke school, elke leerkracht. Maar werken met ouders vraagt van de leerkracht in Brussel extra inspanningen omwille van de anderstaligheid van veel ouders, culturele en sociaal-economische verschillen, andere opvoedingsstijlen, overtuigingen en verwachtingen ten aanzien van de school.
  • Brede school en breed leren: Breed en levensecht leren is belangrijk om de ontwikkelingskansen van leerlingen te maximaliseren. Kinderen en jongeren participeren aan onderwijs vanuit de kennis van de wereld die ze meebrengen. Deze kennis van de wereld krijgt vorm binnen de school, maar ook via de veelheid aan ervaringen buiten de schooluren en schoolmuren.
  • Samenwerking met welzijnsorganisaties: Als leerkracht kan je niet inspelen op alle vragen en noden van kinderen en jongeren.  Je voelt je soms machteloos wanneer het gaat over armoede, het psychisch welzijn van je leerling, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen… Daarom is het belangrijk om te kunnen samenwerken met welzijnspartners.