Nieuwe start voor Platform deeltijds kunstonderwijs Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kent een subsidie van 50.000 euro toe aan de vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs (SDKO). Vzw SDKO is een platform dat 11 Nederlandstalige Brusselse academies van het deeltijds kunstonderwijs verenigt en ondersteunt. Met de subsidie helpt de VGC zorgen voor de continuïteit van de werking van dit platform, die een hele tijd onzeker was.

Met deze subsidie kan het SDKO nog beter de belangen van de DKO’s behartigen, nuttige informatie over het kunstonderwijs ontsluiten en bundelen, het aanbod in de DKO-scholen promoten en meer samenwerking tussen onze kunstenscholen tot stand brengen.

De koepel gaat ook de kwaliteit van het onderwijsaanbod in de academies ondersteunen. Hiervoor zal het platform een analyse maken van de noden van de Brusselse academies op het vlak van inhoudelijke ondersteuning. Dit gebeurt in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

SDKO zal ook acties opzetten om meer leerlingen aan te trekken voor het kunstenonderwijs en dit sterker in het Brussels kunstengebeuren inbedden. Er zal ook nauwer worden samengewerkt met het basis-, het secundair en het hoger onderwijs. Om het imago van de Brusselse academies te versterken en deze doelstellingen te helpen realiseren, komt er een nieuwe website van het platform, met het volledige aanbod en de activiteiten.